Fikri Mülkiyet Hukuku

Oğiş Hukuk Bürosu yerli ve yabancı şirketlere veya bunların bağlı şirketlerine, marka araştırmalarının yanı sıra, marka ve patentlerin Türk Patent Enstitüsü’nde tescil edilmesine ilişkin başvuru ve kayıt işlemlerinde destek sağlayarak hakları ihlal olunan şirketler adına gerekli davaları açmaktadır.

Oğiş Hukuk Bürosu, fikri mülkiyet anlaşmaları, lisans anlaşmaları, kayıtlı marka ve patentlerin devrine ilişkin anlaşmalar, teknik yardım anlaşmaları, teknoloji transferi anlaşmaları, yönetim anlaşmaları, dağıtım anlaşmaları ve franchise anlaşmalarının müzakere edilmesi ve hazırlanmasında hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.