Sigorta & Reasürans

Ogis Hukuk Bürosu olarak, müşterilerimize imzaladıkları sözleşmelerin sigorta hükümlerini inceleyip raporlama, sözleşmenin müşterimiz tarafından yazılması gereken hallerde ise sigorta hükümlerinin oluşturulması ve hasar sürecinde müşterilerimizin yaşanabilecekleri sorunların yetkili merciler nezdindeki yasal takibi konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Çalıştığımız firmaların, sigorta poliçeleri bizden tanzim edilmiş olsun olmasın, hasar taleplerinde sigorta şirketleriyle düştükleri anlaşmazlıkların çözümlenmesi amacıyla, gerek sigorta şirketleriyle direkt olarak, gerekse “Sigorta Tahkim Komisyonu” veya yetkili mahkemeler nezdinde yürütülmesi gereken müzakereleri ve yasal işlemleri takip ediyoruz.

Sigorta & Reasürans hukuku alanındaki bazı faaliyetlerimiz aşağıda yer almaktadır.

• Şirketlerin Hukuksal süreçlerinin güncel İçtihat – Mevzuata uygunluğunun kontrolü
• Hukuk – Rücu süreçlerinin analizi, Rücu kaçaklarının tespiti ile proje ve dış kaynaklı çözümlerle süreçlerin iyileştirilmesi
• Şirket ihtiyacı ve talebi ile Arabuluculuk – Sulh süreçlerinin geliştirilerek takibi
• Şirketlerin dış kaynaklı Hukuk – Rücu operasyonlarının denetimi ve raporlanması
• Şirketlerin sözleşme ve operasyon detaylarının hukuka uygunluğunun kontrolü ve uyarlanması
• Şirketlere sektörel uygulamalar ile operasyon detayları ile ilgili anlık veri akışı sağlanması